Statens kartverk, Geovekst og kommuner
VASSDRAGSBESKRIVELSE
Driva starter sitt løp i sentrale deler av Dovre og munner ut i indre del av Sunndalsfjorden. Les mer...
FISKEREGLER
Alle som fisker i Driva skal ha betalt fisketrygdavgift og satt seg inn i gjeldende fiskeregler. Les mer...
BESTANDSUTVIKLING
Driva er det største laks- og sjøaureførende vassdraget i Møre og Romsdal. Les mer...
© DRIVAGUIDEN